E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALİNDEN DÜZENLENMESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu İçin Tıklayınız…

E-Arşiv Portal Uygulamasına İlişkin Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız…

Faturaların GİB Portalinden Düzenlemesine İlişkin Kılavuz İçin Tıklayınız…