22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 535 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği  uyarınca, Vergi mükellefi olanlara 2.000 TL., diğer müşterilere 5.000 TL. ve üzerindeki satışlarda 1 Mart 2022 tarihinden itibaren e-arşiv fatura kullanmak zorunludur.

Dokümanı İndir